Tipuri de Extrase Carte Funciară

Tipuri de Extrase Carte Funciară

Extras de carte funciară pentru informare.

Este un document oficial eliberat de Oficiiul de Cadastru și Publicitate care poate fi folosit pentru informare de uz personal, dar si pentru informarea entităților și instituțiilor care î-l solicită

Nu se poate folosi pentru tranzacții imobiliare și poate fi solicitat de oricine persoană fizică sau juridică.

Extrasul de carte funciară pentru autentificare.

Se poate obține de birourile notariale în numele proprietarilor și este documentul care stă la baza unei tranzacții imobiliare și poate fi cerut numai de notarul public

În timpul în care un imobil se află în procedura de de vânzare-cumpărare, iar notarul cere documentele, cartea funciară a respectivului imobil sau teren este blocată.

extras carte funciară